Proje Pazarı 2016

Proje Pazarı 2016

Mühendislik Fakültesi 2016 yılı bahar dönemi sonu (25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Saat 11:00–Mühendislik Fakültesi Fuaye Salonu) düzenlenecek proje pazarı öğrenci, akademisyen ve sanayicileri bir araya getirecektir.  İlki 2015 yılı Mayıs ayında düzenlenen Proje Pazarında 58 adet poster sunulmuştur. Bunlardan Fen Bilimleri Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanan ve tam metin olarak verilen 8 adet makale Fen Bilimleri Enstitüsü 2015 Özel Sayısında yayınlanmıştır (bakınız http://fbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/4742/fen-bilimleri-enstitusu-dergisi-ozel-sayi-2015).

Bu yıl poster sunu yanı sıra “DPÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PROJE PAZARI PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI” oluşturulması planlanmaktadır. Bu amaçla poster sunusu yanısıra makale/proje özetleri de 18 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadarteslim alınacaktır (girisimcilik@dpu.edu.tr). Tam makale olarak teslim edilen çalışmalar Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulunda değerlendirilerek özel sayıda basılmak üzere DPÜ Fen Bilimleri Dergisine sunulacaktır.

Bu yıl ayrıca bölge sanayisi firmalarının da proje pazarına poster sunuve/veya ürün tanıtımı şeklinde katılımları sağlanacaktır.  

 

Ek-1. Poster sunu formatı

Ek-2. Proje/makale özetleri formatı

Ek-3 Makale yazım kılavuzu

                                                                                                                                                  Prof. Dr. Osman Şan

                                                                                                                                             Mühendislik Fakültesi Dekanı 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2016, Pazartesi