Kütahya Sanayicileri Bölge Sanayi Oryanytasyonu Projesini Değerlendirmek Üzere Bir Araya Geldi

Kütahya Sanayicileri Bölge Sanayi Oryanytasyonu Projesini Değerlendirmek Üzere Bir Araya Geldi

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde açılan “Bölge Sanayi Oryantasyon Projesi” Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığı ile 2014-2015 öğretim yılında başlamış ve bugün otuz firma ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir yıllık sürecin değerlendirildiği toplantıya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Şan,Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Bağırgan, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer, Oda Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri; Doç.Dr. Oktay Şahbaz, Yrd.Doç.Dr. Ümran Erçetin, Girişimcilik Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Doç.Dr.Özer Aydın,  Kurul Koordinatörü Hülya E. Beydoğan ve Kütahya Bölgesi Sanayicileri katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Şan yaptığı açılış konuşmasında süreç hakkında bilgi sundu. Konuşmasına ben bu toplantıyı bir aile toplantısı olarak görüyorum, “Bölgenin Büyük Ailesi” olarak tanımlıyorum diyerek başlayan Prof. Dr. Osman Şan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesi bir aile mensubiyeti içerisinde doğdu, öylede devam ediyor. Bu akşamki geniş katılım zaten bu aile birlikteliğinin bir sonucu, birçoğunuzun programını değiştirerek geldiğini biliyorum.

Oryantasyon projesi beş aşamalı olarak planlandı:

Öğrencilerin bölge sanayisinde yıl içi staj yapmaları,
Öğrencilerin işletmeler ile entegre edilmiş girişimcilik projeleri üretmeleri,
Staj sürecinde işletmelerden tam not alan öğrenciler ile işletmenin arge-projeleri oluşturması,
Fakültemizde üretilen teknolojik malzemelerin ürüne dönüştürülmesinde bölge sanayisinin tedarikçi olması,
İşletmelerin tedarikçi olabilecekleri yeni ürünlerin fakültemizde çalışılması.

Programın ilk üç maddesinde merkezde doğrudan öğrenci bulunmakta, diğer iki madde bölgenin zenginleşmesini sağlayacak yeni malzeme ve yeni alanlar sağlamaya yöneliktir.

Öğrenci stajı son derece başarılı gidiyor, geçen yıl onaltı firmada öğrencimiz vardı, bu yıl rakam otuzlarda. Biliyorsunuz oryantasyon stajı bilinen staj uygulamalarından çok farklı, ben iki yönünü bir kez daha tekrar etmede yarar görüyorum: Buradaki uygulama yalnızca bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarını kapsıyor, bunlar mutlaka Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmalar olmak durumundadır. Bu stajın bir diğer yönü staj programına girecek öğrencinin bölge sanayisindeki firmalar tarafından, yani sizler tarafından yazılı veya sözlü sınav ile seçilmiş olması. Diğer bir ifade ile öğrencinin aday mühendis veya asistan mühendis kimliği kazanmış olması. Bu uygulama yeni bir model. Bu modeli Sanayi ve Ticaret Odamız ile birlikte ortaya koyduk. Hedefimizde işletmelerin daha sonra birlikte çalışacakları yetişmiş insan gücünü seçmelerine imkân vermesi, bir diğer amaç elemanların işletme kültürlerine erken dönemde intibaklarını sağlamak. Sevinerek belirteyim, geçen yıl oryantasyon stajına müracaat eden her beş öğrencimizden biri bu sınavları kazandı, bu yıl oran daha yüksek, öğrencilerimizin başarısının artmasından daha mutlu oluyoruz. Oryantasyon staj programına giren öğrenciler için bir ayrıcalık da biz oluşturduk; hem öğrenci ve hem de işletme stajın süresi bitmesine rağmen devam etmeyi isterlerse, biz öğrencinin sigortasını yapmaya devam ediyoruz.

Projede ikinci hedef; öğrencilerin işletmeler ile entegre edilmiş girişimcilik projeleri üretmeleri. Bu konuda kısmen başarılı olduk diyebilirim, güzel uygulamalar ortaya çıktı ancak yeterli değil, şu anda daha çok bağımsız olarak öğrenci gruplarının oluşturduğu projeler devam ediyor. Öğrenci çalışmalarının işletmelere entegrasyonu konusunda daha fazla gayrete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Projede üçüncü hedef;staj sürecinde işletmelerden tam not alan öğrenciler ile işletmenin ARGE-projeleri oluşturması. Bu konudaki çalışma henüz proses edilmedi. Yakın zamanda işletmelerin tam not verdikleri öğrenciler ile birlikte toplantılara başlayacağız. İşletmeden tam not alan öğrenciyi projeler ise desteklemeli ve onu bölge sanayisine mutlaka kazandırmalıyız, biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.

Projede dördüncü hedef; Fakültemizde üretilen teknolojik malzemelerin ürüne dönüştürülmesinde bölge sanayisinin tedarikçi olması. Bu konuda sizler ile görüşmelerimiz başlayacak, öğrenci stajları başlamadan önce olduğu gibi yine sizlere misafir gideceğiz. Biz tüm tedariklerin bölgeden karşılanmasını istiyoruz, burada yok ise oluşturulması için çalışacağız.

Projede beşinci hedef;işletmelerin tedarikçi olabilecekleri yeni ürünlerin fakültemizde çalışılmasıdır. Sizleri ziyaretlerimde bu konuyu detayları ile konuşalım istiyorum. Yapılabileceklerden bütüne;  yani yeni ürüne gitmeye çalışıyoruz. Çalışma uzun bir proses gerektirecek, ancak en kısa zamanda başlayalım istiyorum.”

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören yaptığı değerlendirmede üniversite olarak sanayi ile işbirliğine önem verdiklerini belirterek,  sanayicinin de bu konudaki ilgisinden ayrıca memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ticaret ve Sanayi Odası adına söz alan katılımcılar projeye başlangıcında tam destek verdiklerini, bundan sonrada bu desteğin artarak süreceğini belirttiler. Firma temsilcileri staj programından memnun olduklarını projenin diğer hedefleri içinde çalışılmasının yararlarını dile getirdiler.  

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2015, Çarşamba