Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Halk Eğitim Merkezinde Nöroloji Uzmanı Doç.dr.sibel Canbaz Kabay Tarafından Verilen MS ve MS Hasta Eğitim Okulu Konulu Halka Açık Konferansı

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Halk Eğitim Merkezinde Nöroloji Uzmanı Doç.dr.sibel Canbaz Kabay Tarafından Verilen MS ve MS Hasta Eğitim Okulu Konulu Halka Açık Konferansı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN HALK EĞİTİM MERKEZİNDE NÖROLOJİ UZMANI DOÇ.DR.SİBEL CANBAZ KABAY TARAFINDAN VERİLEN MS VE MS HASTA EĞİTİM OKULU KONULU HALKA AÇIK KONFERANSI

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2015, Salı